AZW.VN sẽ thu thập thông tin cần thiết của khách hàng. Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đều được bảo mật tuyệt đối, và chỉ sử dụng tại website này. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất cứ ảnh hưởng nào đối với khách hàng bởi những thông tin này.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ tại AZW.VN, bạn đã đồng ý với các nội dung tại quy định này.

Thông tin được chúng tôi thu thập khi quý khách đăng ký dịch vụ tại AZW.VN

  • Họ và tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ IP
  • Cookie

Mục đích AZW.VN sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

  • Hỗ trợ nhân viên để hoàn thành công việc trong hệ thống AZW.VN
  • Thông báo các chương trình khuyến mãi qua email khách hàng
  • Hỗ trợ quý khách hàng thông qua thông tin đã được lưu lại

Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookie nhầm mục đích để nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.
Chúng tôi không cần hỏi lại thông tin của bạn trên mỗi trang khi bạn truy cập cùng một phiên được nhận ra bởi cookie. Sau khi bạn kết thúc phiên làm việc hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. 

Bạn có quyền từ chối hoặc chấp nhận cookie.

Nếu bạn đã từng sử dụng dịch vụ và cung cấp thông tin cá nhân tại website này. Bạn có thể yêu cầu xuất dữ liệu hoặc có thể yêu cầu chúng tôi xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ.

Sửa đổi lần cuối: 16/10/2020