Cá nhân
69,000đ
Dung lượng lưu trữ SSD: 2GB?
Băng thông: Unlimited?
IP riêng?
Máy chủ: Việt Nam
Địa chỉ Email: 20
Tài khoản FTP: Unlimited
Database SQL: 2
Park/ Addon Domain: 1
Chứng chỉ SSL: Miễn phí?
Miễn phí tên miền .com/.net?
Backup: Tự động
Đặt mua
Thương mại điện tử
479,000đ
Dung lượng lưu trữ SSD: 30GB?
Băng thông: Unlimited?
IP riêng?
Máy chủ: Việt Nam
Địa chỉ Email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
Database SQL: 20
Park/ Addon Domain: 8
Chứng chỉ SSL: Miễn phí?
Miễn phí tên miền .com/.net?
Backup: Tự động
Đặt mua